Værd at vide


Kørsel
Kørsel på rejsemålet er kun inkluderet i prisen, hvor dette udtrykkeligt fremgår.

Kød og skind fra nedlagt vildt
Hvis andet ikke er nævnt, tilfalder kød og skind fra nedlagt vildt altid jagtudlejeren.

Våbentilladelser
Vi sørger for fremskaffelse af de på rejsemålet fornødne våbentilladelser. Det kræves derimod altid, at kunden har gyldig besiddelses- og bæretilladelse i Danmark.

Vi anbefaler, at kunden har det nye EU-våbenpas. Våbenpasset udstedes gratis af politimesteren i den politikreds, hvor kunden er bosiddende.

Myndighederne kræver, at kunden også har gyldigt dansk jagttegn. Den til jagttegnet knyttede ansvarsforsikring gælder ved jagt i hele Europa.

EU-våbenpas
I 1995 blev der i Europa indført et nyt EU-våbenpas, som man som europæer skal være i besiddelse af, når man rejser på jagt i udlandet. Det anbefales, at man anskaffer sig dette våbenpas i god tid inden næste jagtrejse. Våbenpaset er gratis i Danmark, gælder i 5 år og fås ved personlig henvendelse på den lokale politistation (våbenkontoret). Svenske jægere betaler dog 500 SEK for et EU-våbenpas.

Hvis man har haglvåben i våbenpasset skal det opdateres hvert år, efter man har fornyet sit jagttegn. Det kan tage op til 14 dage at få et EU-våbenpas alt afhængig af politikredsen.

Myndighederne i de fleste lande kræver i øvrigt, at du også har gyldigt dansk jagttegn. Som bekendt er der til jagttegnet knyttet en ansvarsforsikring, som er gældende ved jagt i hele Europa.

Vaccinationer m.v.
Er ikke påkrævet i forbindelse med rejse til Grønland.

Trofæindførsel
Der gælder særlige regler for indførsel af trofæer, kød og skind.

Vi oplyser gerne kunden om disse regler, der varierer for de forskellige rejsemål. Vi hjælper også gerne kunden med at skaffe de evt. fornødne tilladelser til indførsel.

Indførsel af ubehandlede skind og kød
Vi gør opmærksom på, at indførsel af ubehandlede skind og kød ikke er tilladt uden Veterinærdirektoratets tilladelse. Det er op til den enkelte selv at søge herom hos Veterinærdirektoratet, Afd. 1, Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C. Vi hjælpe gerne med råd og vedledning.

Enkeltværelse
Alle rejser/arrangementer er baseret på ophold i dobbeltværelse. Rejser De alene, og/eller ønsker De enkeltværelse, vil De blive opkrævet et tillæg herfor. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til vort kontor.

Flyrejse
Der er normalt inkluderet 20 kilo bagage i flyprisen. Bagageovervægt skal betales ekstra. Dette gælder også en eventuel overvægt opstået i forbindelse med hjemtransport af trofæer.
 

 

Udpluk fra galleriet   

 


Arctic Hunting Group tlf. +299 49 71 71 (GL) info@arctic-hunting-group.com